Hình ảnh về Cách mạng Hoa Cẩm chướng Bồ Đào Nha.

Cách mạng Hoa Cẩm chướng Bồ Đào Nha – được xem là Cuộc cách mạng màu đầu tiên trên thế giới – diễn ra ngày 25/4/1974. Với bản chất là cuộc cách mạng bất bạo động do các sĩ quan cánh tả trong quân đội Bồ Đào Nha tiến hành, cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ độc tài Estado Novo (Đệ nhị Cộng hòa) ở Bồ Đào Nha đã tồn tại từ năm 1926, mở ra thời kỳ nước Bồ Đào Nha dân chủ. Ngoài ra, nó cũng đem lại độc lập gần như ngay lập tức cho các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Phi, giúp các nước này thoát khỏi thời kỳ thuộc địa hàng trăm năm, nhưng cũng gián tiếp đẩy Đông Timor vào thảm họa bị Indonesia xâm lược năm 1975. Nó cũng được coi là ảnh hưởng rất lớn tới sự sụp đổ của các chế độ độc tài quân sự ở Mỹ Latin những năm 1980s với làn sóng dân chủ lên cao.

Ngày nay, ở châu Âu cũng như nhiều nơi trên thế giới, cách mạng hoa cẩm chướng Bồ Đào Nha vẫn được coi là một trong những cuộc cách mạng có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Đây là một trong những ngày kỷ niệm lớn nhất ở Bồ Đào Nha. Ở nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, các nước Mỹ Latin (đặc biệt như Brazil),… trước đây ngày kỷ niệm Cách mạng Bồ Đào Nha 25/4 thường được kỉ niệm với các cuộc tuần hành lớn của các Đảng cánh tả.

Còn tại sao lại có tên là ''Cách mạng Hoa Cẩm chướng'' thì các bạn thấy ngay trong hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *