HIỆU ỨNG MATTHEW TRONG TÌNH YÊU: Người bỏ ra càng nhiều càng không được trân trọng, người càng ích kỷ sức hấp dẫn càng cao

Người bỏ ra càng nhiều càng không được trân trọng, người càng ích kỷ sức hấp dẫn càng cao.

Biểu hiện của hiệu ứng Matthew trong tình yêu là: Kẻ yếu thì ngày càng yếu đi, kẻ mạnh thì ngày càng mạnh lên.

Khi bạn bằng lòng bỏ ra vì bản thân, không ngừng hoàn thiện chính mình, sức hấp dẫn của bạn mới tăng lên, từ đó nâng cao sức hút của bản thân. Còn khi bạn một mực lấy lòng đối phương, sẽ càng khiến đối phương được đà lấn tới, mà trong quá trình ấy bạn sẽ không ngừng “mất giá”, mà đối phương sẽ không ngừng “tăng giá”.

Bạn càng quan tâm anh ấy, càng dễ biểu hiện không tốt.

Bạn sẽ phát hiện, khi bạn quan tâm một người, bạn sẽ càng coi trọng việc được và mất. Bạn càng yêu anh ấy, thì càng khó kiểm soát bản thân, càng dễ dàng bị trừ điểm.

Mà khi bạn tỏ ra như bình thường, sức hấp dẫn của bản thân bạn ngược lại sẽ bộc lộ triệt để, càng dễ dàng nhận được sự coi trọng của đối phương.

Điều này cũng giải thích vì sao “khi thích thì ấp a ấp úng, mà khi đùa giỡn thì mồm như tép nhảy”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *