Hãy nhờ ai đó làm việc mà bạn muốn khi họ mệt mỏi⁉️

Khi ai đó đang cảm thấy mệt mỏi, họ dễ nghe theo bất kì thứ gì một người có thể nói cho dù đó là một lời khẳng định hay yêu cầu. Lí do cho hành vi này đó là khi con người cảm thấy mệt, không chỉ có năng lượng cơ thể mà cả năng lượng trí óc của họ cũng giảm.

Khi bạn có điều gì muốn nhờ vả một người, hãy hỏi lúc họ đang mệt, có thể bạn sẽ không nhận được sự đồng ý tức thì nhưng phần lớn họ sẽ nói “tôi sẽ làm vào ngày mai”, vì họ không muốn phải đối mặt với những quyết định ngay lúc này.

Và vào ngày hôm sau, họ sẽ làm theo vì phần lớn mọi người vẫn thường giữ lời hứa – đây cũng là một xu hướng tâm lý tự nhiên – mọi người luôn muốn thực hiện những điều họ nói là sẽ làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *