HÃY HỌC CÁCH Ở MỘT MÌNH, VÌ KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ THỂ Ở LẠI…

Mọi chuyện dường như xoay theo hướng không tốt đẹp lắm.Tôi không chủ động, cậu cũng im re.

Chưa từng làm nhà tiên tri, nhưng tôi chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng thể tiến xa hơn được nữa.Tôi thích những sự mới lạ, cậu lại sợ nó.

Tôi là người sống tự do tự tại, không quan trọng hình thức, cậu lại là người chú trọng vào hai chữ “hình thức” đến quá mức.

Tôi không quan tâm về thời gian, cậu thì có….Ti tỉ thứ khác xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau, tạo thành bức tường ngăn cách chúng ta.

Không biết, do tôi không đủ khiến cậu tin tưởng, hay là do cậu…đã không còn tình cảm với tôi nữa?

Tất cả, đều không còn quan trọng.

Điều quan trọng bây giờ là, chúng ta không thể nắm tay làm người yêu, cũng chẳng thể ôm nhau làm bạn bè.

Điều quan trọng bây giờ là, chúng ta một chút cũng không liên quan đến nhau.

Điều quan trọng nhất bây giờ là…là tôi hết tình cảm với cậu rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *