HẦU VỢ BẦU VUI LẮM

Vợ bầu là lúc mình được trải nghiệm cảm giác làm quân hầu nó như thế nào 🤣

Mấy tháng đầu thì ốm nghén hay quạo, gần đẻ thì thay đổi thói quen sinh hoạt, khát đòi uống bia, uống bia đắng thì mặt tếu v.ch, nhiều khi méo hiểu kiểu gì. Lắm lúc phải lên mạng xem tử vi của vợ hôm nay như nào, hung cát ra sao để biết đường mà hầu 🤣🤣

Nguồn: Nguyễn Điệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *