Hai tin xấu

Thôi… Giờ chúng ta biết phải làm gì rồi. Phải HÔN NHAU và bắt đầu mối quan hệ mới để dằn mặt cô ta. Bros before hoes phải không nào bạn ơi?

>u/tamilvanan31 (187 points)

homies 

____________________

u/classless_classic (128 points)

Dùng 3G để nhắn tin à. Đúng là một tin nhắn từ xưa.

>u/TheTigersAreNotReal (32 points)

Ngó cái giao diện là biết xưa liền à.

_____________________

u/delitskinnedmexican (136 points)

Mẹ mày đang cắm sừng tao và cả bố mày nữa.

>u/tamilvanan31 (62 points)

Hol the f*ck up!!!

>u/ROK-2006 (11 points)

Ôi trời, mọi việc đã nghiêm trọng rồi.

_____________________

u/MattThePl3b (13 points)

Bạn gái CỦA CHÚNG TA.

_____________________

Dịch bởi Sơn Nguyễn suy nghĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *