hai-quyet-dinh-gan-day-cua-toa-an-toi-cao-co-the-anh-huong-den-cong-nhan-day-la-cach-no-anh-huong.

Hai quyết định gần đây của Tòa án Tối cao có thể ảnh hưởng đến công nhân. Đây là cách nó ảnh hưởng.

WASHINGTON, D.C. – APRIL 19, 2018: Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Washington, D.C. là nơi làm việc của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và Phần Pháp luật của chính phủ. (Ảnh bởi Robert Alexander/Getty Images)

Getty Images

Bạn có thể không theo dõi tin tức chính trị hoặc tin tức pháp luật, nhưng bạn có lẽ đã nghe về quyết định gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Nhiều trong những quyết định này đã được chứng minh là gây tranh cãi nếu không phải là gì khác. Một trong những quyết định này cấm sử dụng chủng tộc làm yếu tố trong quá trình nhập học đại học và đã nhận được nhiều bài báo. Quyết định khác liên quan đến việc cung cấp điều kiện làm việc do tinh thần tôn giáo và chưa được thảo luận rộng rãi. Tuy nhiên, có khả năng cả hai trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến công nhân.

Hỗ trợ tích cực cho công nhân

Trong trường hợp Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College, Tòa án Tối cao đã đối mặt với câu hỏi liệu việc Harvard College và đại học Bắc Carolina xem xét chủng tộc trong quá trình nhập học có hợp pháp theo Điều kiện Bảo vệ Bình đẳng của Hiến pháp Thứ mười tư không?

Tòa án Tối cao đã kết luận rằng điều này không hợp pháp vì nhiều lý do. Một lý do là cả hai trường không sử dụng chủng tộc như một yếu tố một cách đối lập. Ngoài ra, Tòa án Tối cao tìm thấy rằng mỗi trường sử dụng chủng tộc một cách làm hại một số nhóm học sinh do mặt nạ, được sử dụng để phân loại ứng viên và không có ngày kết thúc cho các chính sách dựa trên chủng tộc.

Trường hợp này chỉ áp dụng cho lĩnh vực giáo dục, vì vậy nó không có hiệu lực pháp lý đối với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, có ít nhất hai cách mà nhà tuyển dụng và công nhân có thể cảm nhận ảnh hưởng của trường hợp này.

Đầu tiên, nhà tuyển dụng tránh rủi ro có thể cố gắng tránh việc bị kiện bằng cách không sử dụng chủng tộc làm yếu tố trong quyết định tuyển dụng của họ. Dù các chính sách đa dạng, công bằng và bao hàm hoặc chương trình hỗ trợ tích cực của họ có hợp pháp hay không, một số nhà tuyển dụng sẽ thực hiện c
Ngày nay, hai quyết định khẳng định của Tòa án Tối cao Việt Nam có thể áp đặt vài trong những ảnh hưởng không thể thiếu đối với các công nhân trong các doanh nghiệp.

Trước mắt, quyết định số 10/2010/QĐ-TAND đã được thông qua bởi Tòa án Tối cao. Quyết định này có những điều khoản về lợi ích bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo vệ công nhân, bao gồm các điều khoản về quyền lợi hưởng BHXH bổ sung cho công nhân làm việc ở những công ty ngoại thị. Ngoài ra, quyết định này cũng nhắc đến việc các công nhân cần được bảo vệ cho quyền lợi chính xác nhất khi tham gia vào các tòa phận hình thức truyền thông.

Từ quyết định này cũng đề cập đến điều khoản nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với công nhân. Bằng cách này, các công nhân đã được đảm bảo là họ sẽ được giữ cho chính quyền lợi của họ và đáp ứng đủ các tiêu chí chất lượng cao được khởi tạo.

Hai quyết định này vẫn có thể dẫn tới ảnh hưởng tích cực đối với các công nhân bởi vì nó đã giúp các doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định về quyền lợi của công nhân, bảo vệ chúng và tạo điều kiện lao động tốt hơn. Ngoài ra, những quyết định của Tòa Án Tối Cao cũng sẽ cung cấp cho các công nhân một căn cứ pháp lý để yêu cầu các doanh nghiệp bảo vệ lợi ích của họ như BHXH, thời gian làm việc hợp lý và đội ngũ cán bộ đào tạo mà họ cần.

Với những quyết định gần đây của Tòa án Tối cao, chúng ta có thể tin rằng một trong những ảnh hưởng đáng kể sẽ đến từ những quyết định này là sự tăng cường sức mạnh của các công nhân. Nó cũng nâng cao chất lượng trong các hoạt động kinh doanh, và cung cấp một môi trường lao động thân thiện và thực sự hữu ích cho cả công nhân và doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *