ha-noi:-hon-6.700-ho-so-de-nghi-huong-bao-hiem-that-nghiep-trong-thang-11

Hà Nội: Hơn 6.700 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 11

Công tác hỗ trợ, giải quyết chính sách BHTN như tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho lao động hưởng trợ cấp BHTN tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, trở thành một giải pháp quan trọng thúc đẩy phục hồi thị trường lao động.

Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ trực tuyến trên fanpage “Bảo hiểm thất nghiệp online” và website vieclamhanoi.net.

Cụ thể, trong tháng 11/2023, Trung tâm tiếp nhận 6.710 hồ sơ đề nghị hưởng BHTN, giảm 10,2% so với tháng trước. Có 7.907 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hỗ trợ hơn 234,1 tỷ đồng. Số người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm là 3.046 người. Từ ngày 22/10 đến hết ngày 21/11, công tác tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 4.532 hồ sơ, chiếm 67,5% tổng số hồ sơ đề nghị hưởng BHTN trong tháng, tăng 10,8% hồ sơ so với tháng trước.

BHTN

Trong thấng 11 có hơn 6.700 hồ sơ nộp đề nghị hưởng BHTN tại Hà Nội. (Lao động làm hồ sơ hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại Hà Nội). Ảnh: N.T

Số hồ sơ đủ điều kiện xem xét, giải quyết 3.651 hồ sơ, chiếm 80,56% tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, tăng 11,67% so với tháng trước, số hồ sơ bị từ chối chiếm 19,44% tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, thời gian tới trung tâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác triển khai, tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công thiết yếu về BHTN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định nhằm hỗ trợ người lao động thuận tiện trong việc thực hiện khai báo thông tin, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến; tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho người lao động trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *