Gửi tới tất cả những người đang bước ra khỏi vùng an toàn

  • Hoặc đang đối diện với nhiều sự thay đổi.

Không dễ đúng không? Cảm giác như mọi thứ đều mới mẻ, không nằm trong vùng kiểm soát – vùng “thói quen cũ” của mình, nhiều thử thách mới, nhiều thứ phải học hơn, nhiều thói quen mới, nhiều thứ diễn ra mà bạn không lường/tính trước được.?

Tôi cũng đang trải qua chuyện này.

  • Nhưng cũng hào hứng, háo hức về những điều tốt đẹp mới sẽ đến với bạn sau giai đoạn này, đúng chứ?

Tôi thường nói với bản thân là: Những cảm giác lo âu, lo ngại trong giai đoạn này là bình thường, là 1 phần của việc vượt ra khỏi vùng an toàn, là dấu hiệu tôi đang tách dần ra khỏi “lối sống” cũ, và là 1 dấu hiệu đáng mừng. Sợ tí ti thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả sớm???.

  1. Bạn thì sao? B hay động viên mình như thế nào trong lúc này?
  2. Hãy chia sẻ để chúng ta lan truyền chút động lực với nhau trong những “ngày” này nhé. Cảm ơn b ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *