google-pixel-fold-2:-nhung-gi-chung-ta-muon-thay

Google Pixel Fold 2: Những gì chúng ta muốn thấy

Google Pixel Fold là một trong những nổi bật của nửa đầu năm 2023, kết hợp thiết kế thanh lịch và khá mỏng với những camera tuyệt vời và màn hình ấn tượng. Tổng thể, đây là một nỗ lực đầu tiên tuyệt vời của Google với điện thoại gập, nhưng cũng có rất nhiều nơi mà Google Pixel Fold 2 có thể cải thiện điều này.

Với ý tưởng đó, chúng tôi đã tạo ra danh sách mong muốn của năm điều mà chúng tôi muốn nhất thấy từ Pixel Fold 2. Bạn sẽ tìm thấy nó ở phía dưới trong bài viết này, nhưng trước đó chúng tôi đã bao gồm một số dự đoán thông minh về ngày phát hành, giá và một số thông số của Pixel Fold 2.

Hiện tại chưa có tin đồn hoặc lời đồn về điện thoại này, nhưng một khi có chúng tôi sẽ chắc chắn thêm chúng vào bài viết này, vì vậy hãy đánh dấu trang này.parentNode.thay thế con(window.missingImage(),this)” data-normal=”https://vanilla.futurecdn.net/techradar/media/img/missing-image.svg” data-srcset=”https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY-320-80.jpg 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY-480-80.jpg 480w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY-650-80.jpg 650w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY-970-80.jpg 970w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY-1024-80.jpg 1024w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY-1200-80.jpg 1200w” data-sizes=”(min-width: 1000px) 970px, calc(100vw – 40px)” data-original-mos=”https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY.jpg” data-pin-media=”https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NkPdvMaWEHcBnMTFbgSxFY.jpg”>

The Pixel Fold is pricey and the Fold 2 probably will be as well (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google’s chính dòng Pixel được cập nhật mô hình mới mỗi năm, vì vậy nếu cùng vậy với dòng Pixel Fold thì chúng ta có thể dự đoán Pixel Fold 2 sẽ xuất hiện vào năm 2024, có lẽ là vào tháng 5. Tất nhiên, đó chỉ là điều đoán cho đến bây giờ.

Chúng ta cũng chỉ có thể đoán giá hiện tại, nhưng Pixel Fold bắt đầu từ 1.799 USD / 1.749 Bảng Anh (khoảng 2.630 AU $ nhưng không có sẵn tại Úc), vì vậy có lẽ Google Pixel Fold 2 sẽ có giá bắt đầu tương tự – hoặc có thể là một giá cao hơn một chút.

Có thể Pixel Fold 2 sẽ đến Úc mặc dù mô hình đầu tiên chưa có, bởi vì Google có một sự hiện diện ở đó, nhưng điều đó vẫn còn để được xem xét. Một phát hành tại Hoa Kỳ và Anh Quốc là điều được đảm bảo.

Google Pixel Fold 2: tin tức và rò rỉ

Post Views: 38