Xin ý kiến đi phỏng vấn

#Góc_trải_nghiệm #xin_ý_kiến

#Góc_trải_nghiệm #xin_ý_kiến

Cũng đã lâu rồi mình mới đi phỏng vấn. Mình mới đi phỏng vấn ở một tập đoàn khá lớn và muốn tham khảo các nhà tuyển dụng và các bạn cũng đang trong quá trình đi tìm việc/ phỏng vấn xem nhà tuyển dụng có OK trong tình huống này không?

1 – Hẹn phỏng vấn vị trí A khoảng 10 ứng viên đều vào lúc 14h. Ai đến trước vào trước, ai đến sau vào sau. Mỗi ứng viên phỏng vấn khoảng 30 phút. Lượt pv của mình thì nhà tuyển dụng hỏi kiểu nhanh nhanh cho tôi còn phỏng vấn người khác )) (Vì có rất nhiều người đợi ở ngoài)

2 – Trong buổi phỏng vấn không hề nhắc đến bài test nhưng sau đó về thì có email test ))

Mời các bác thẩm định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *