GET HIGH BẰNG NHỊP SONG ÂM

Nhịp song âm được tạo bởi hai tần số âm khác nhau không quá xa ở mỗi tai . Bộ não xử lý nó bằng cách lấp đầy khoảng cách khác biệt và tạo ra âm thứ ba gần giống với hai âm gốc. Ví dụ, nếu bạn phát một âm thanh 400Hz ở một bên tai và 410Hz ở tai còn lại, bộ não sẽ tự tạo ra một song âm khoảng 10Hz. Âm thanh này có thể tương tác với vùng thụ cảm nhất định trong não.

Có năm trạng thái nhận thức mà bộ não vận hành là Gamma (>40 Hz), Beta (13 – 39 Hz), Alpha (7 – 13 Hz), Theta (4 -7 Hz) và Delta (<4 Hz). Phổ tần số càng giảm, nhận thức, sự tập trung và khả năng cảnh giác cũng giảm dần, và bạn dần chuyển vào trạng thái giống như thiền, cho tới khi cuối cùng bạn rơi vào giấc ngủ delta sâu. Có rất nhiều website với những clip âm thanh khác nhau tạo ra nhiều trạng thái khác nhau (trừ gamma, do rằng tần số để tạo ra nhịp song âm không thể lớn hơn 30 Hz). Bằng cách nghe những âm thanh đặc biệt được tối ưu để tạo ra những trạng thái não bộ khác nhau, điều này có thể tạo ra biến đổi nhận thức.

Trải nghiệm của tôi:
Tôi kỳ vọng không nhiều, nhưng đáng ngạc nhiên, phải nói rằng việc nghe những âm thanh này có tác động lên trạng thái nhận thức của tôi. Ngoài việc liên tục thấy sự hiện hữu sự vang vọng của âm thứ ba, tôi còn trải nghiệm sự thay đổi tâm trạng tuỳ thuộc vào thể loại âm thanh đang được nghe. Khi nghe nhạc sóng não Alpha, sau vài phút tôi bắt đầu cảm thấy rất bình tĩnh. Còn khi nghe âm thanh Beta, tôi lại cảm thấy có chút bồn chồn và kích động. Có điều gì đó ở những đoạn âm thanh này mà không chỉ đơn thuần là hiệu ứng giả dược (placebo effect).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *