FRANZ KAFKA CHƯA BAO GIỜ HOÀN TẤT MỘT TÁC PHẨM

Franz Kafka – một tượng đài trong nền văn học thế giới. Là thần-tượng của rất nhiều nhà văn lớn, có thể kể đến như “người Nobel Văn học luôn khước từ” – tác giả Haruki Murakami, ông từng có ít nhất 2 tác phẩm sáng tác có liên quan đến Kafka.

Tác phẩm Metamorphosis (Hóa Thân) của Franz Kafka được đưa vào chương trình giảng dạy văn học bậc trung học tại Mỹ.

Ông cũng tạo nên một phong cách sáng tác độc đáo riêng, mà sau này văn đàn có thêm thuật ngữ “ Kafkaesque” (kiểu Kafka) để chỉ các tác phẩm có phong cách viết tương tự ông. Đó là cách ông tạo ra các tình huống kỳ quái và siêu thực để kể lại một câu chuyện cho một chủ đề mà các nhà văn thường tránh né.

Đáng tiếc lúc sinh thời ông không đạt được sự nổi tiếng xứng đáng. Có một sự thật rằng, ông chưa bao giờ thực sự viết xong một cuốn tiểu thuyết cho đến khi qua đời.

Max Brod – Người bạn thân thiết của Kafka đã tập hợp những bản thảo còn dang dở cũng như tất cả các tác phẩm khác của Kafka để biên soạn thành những cuốn sách hoàn chỉnh. Max đã sử dụng các ghi chú của Kafka và những gì ông biết về nhà văn để hoàn thành những cuốn tiểu thuyết của Kafka, các tác phẩm vẫn còn được tái bản cho đến ngày nay.

Trạm Đọc tổng hợp

? Björn Griesbach Illustrations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *