Follow trend Đây là Thụy Sĩ (không phải Thụy Điển) ?

Follow trend Đây là Thụy Sĩ (không phải Thụy Điển) ?
Dạo này bó gối ở xó nhà vì cô Vy làm mình nhớ da diết những chuyến đi nên đành lục lại ảnh ngắm tạm. Nhớ những ngày lang thang trekking nơi này, tha thẩn ngắm núi ngắm trời, thỉnh thoảng lại được mấy bạn bò đánh tiếng chào hỏi ?
Một người bạn của mình yêu nơi này đến mức từng nói rằng nếu được chọn sẽ chọn được chết ở nơi đây vì quá đỗi bình yên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *