“Em sẽ không tỏ tình ai một lần nữa đâu”

Đối với mình của trước kia, nói ra lời tỏ tình không phải mong cầu một mối quan hệ, mà chỉ là bày tỏ tấm lòng cho đối phương hiểu mà thôi. Thế nên mình thích việc tỏ tình lắm, cảm giác được nói ra tâm tư tình cảm của bản thân thật sự rất thoải mái, mình cũng là người có cảm xúc khá mạnh mẽ, thế nên e là khó để giấu đi thứ tình cảm nảy nở mãnh liệt trong tim mình. Vậy mà lần này … mình nghĩ khác rồi. Sau nhiều lần đem lòng thích một ai đó rồi ngỏ lời, chưa ai thực sự trân trọng tình cảm mình cả … Có người ném hẳn nó đi, có người lại nuôi trong tâm suy nghĩ mình chỉ đang muốn được họ đáp lại, có người lại nói tình cảm mình là một chút gì đó lố lăng nữa. Mình thừa nhận, rằng bản thân mình có tình cảm khá nhiều, và khi đã thật lòng thì mình khó dứt lắm nhưng chẳng lẽ, yêu nhiều cũng sai ?

Có ai đó đã nói “Đừng bao giờ thể hiện cho đối phương biết bạn yêu đối phương rất nhiều” mình ghét quan điểm đó ! Nhưng có lẽ bây giờ mình thấy nó có phần đúng rồi. Mình tự hỏi, tại sao tình cảm mình đẹp đến thế mà họ lại nỡ buông ra lời làm mình chạnh lòng. Và sau hôm ấy mình luôn tự hỏi, yêu nhiều cũng là sai sao? Và sau hôm ấy mình luôn tự nhủ : “Em sẽ không tỏ tình ai một lần nữa đâu!”

Giận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *