Bàn luận: em đang có một vấn đề như thế này

Em đang có một vấn đề như thế này, kính mong mọi người trong group hãy đọc và cho ý kiến của riêng mình ạ.

“Có ý kiến cho rằng: Việc lấy lí do Việt Nam chịu nhiều chiến tranh để giải thích cho vấn đề Việt Nam phát triển chậm hơn các nước trong khu vực và trên thế giới là nguỵ biện. Vì Nhật Bản và một số nước cũng chịu hậu quả chiến tranh nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ. Vậy có thể dùng chiến tranh như một lí do để biện hộ cho sự chậm phát triển của nước ta không ? Biết rằng trong quá trình tranh luận, con/em đã dẫn chứng những bước tiến quan trọng trong các lĩnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế,… nhưng đối phương vẫn cho rằng nó là không đáng kể so với sự phát triển chung của thế giới. ”

#bànluận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *