ĐỨNG YÊN 1 CHỖ SAO THÀNH CHIẾN MÃ ĐƯỢC.

Các kiến thức của việc học do đọc sách hay học từ người thành công chỉ là việc nạp vào.

Nạp vào nhiều quá sẽ “tẩu hoả nhập ma”

Muốn tiêu hoá nó và biến thành của mình thì chỉ có duy nhất 1 cách.

LÀM LÀM LÀM khiến cho kiến thức được học biến thành kĩ năng và ăn vào máu luôn.

Muốn nạp nhiều từng nào thì phải tiêu hoá nó từng đó.

Nguồn Chu Trọng Tứ.

#những_người_bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *