ĐỪNG NGHIÊM KHẮC VỚI BẢN THÂN MÌNH QUÁ, CẬU NHÉ?

𝐇𝐦𝐦, 𝐜𝐨́ 𝐥𝐞̃ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐬𝐞̃ đ𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧: 𝐒𝐚𝐨 𝐦𝐚̀𝐲 𝐤𝐞́𝐦 𝐜𝐨̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲? 𝐌𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨́ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐬𝐚𝐨?

Nhưng cậu ơi, nếu việc này xảy ra nhiều lần sẽ khiến cậu buồn và stress nhiều lắm đó. Mỗi lần cậu có cảm giác như vậy, cậu hãy nghĩ về những việc cậu đã làm được trong thời gian qua. Lâu lâu hãy dành thời gian để nhìn lại, cậu nhé. Lúc này cậu sẽ thấy: oh, cool, mình đã làm được nhiều việc đó chứ! Mình đã cố gắng nhiều rồi và mình có thể làm tốt hơn.

Tớ cũng thường tự động viên mình như vậy. Không buông thả nhưng cũng đừng nghiêm khắc quá với chính mình. Mỗi lần chán nản hay có chuyện buồn phiền, tớ thường viết ra. Viết xong sẽ nhẹ lòng hơn đó. Mặc dù mỗi lần đọc lại, tự thấy thương mình ghê gớm nhưng nó vẫn có hiệu quả với tớ. Cậu hãy thử nhé!

Cuộc sống này có quá nhiều thanh âm, đôi khi hãy thử chọn cho mình một nốt trầm để thư giãn, tĩnh lặng, nhìn lại và tự động viên.

Có lẽ sẽ chẳng dễ dàng đâu…Nhưng hãy cứ thử, cậu nhé?

Dành cho những cậu hay nghĩ nhiều, như tớ.

“𝐿𝑢́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑒̂𝑛, 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑜̂̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑒̃ 𝑐ℎ𝑜̛́𝑚 𝑛𝑜̛̉ 𝑑𝑎̣𝑖

𝐴́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̀ 𝑏𝑒̂𝑛, 𝑛𝑢̣ 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑒𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖”

(𝑀𝑢̛𝑜̛̣𝑛 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 “𝐸𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑐”)

𝐾𝑖𝑚𝑚𝑒𝑠𝑒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *