Đừng Lựa Chọn An Nhàn Vào Những Năm Tháng Khi Còn Có Thể Chịu Khổ

Thái Khang Vĩnh đã từng nói thế này:

Khi bạn 15 tuổi, bạn cảm thấy bơi rất khó nên bạn đã từ bỏ việc học bơi.

18 tuổi bạn cảm thấy tiếng Anh khó và từ bỏ tiếng Anh, đến năm 28 tuổi bạn tìm thấy một công việc rất tốt nhưng lại yêu cầu tiếng Anh và thế bạn chỉ có thể nói “Tôi không biết ”.

Gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, trong việc học, sau đó càng có thể bỏ lỡ đi một số thứ và cả người khiến bạn rung động, bỏ lỡ cả những phong cảnh đẹp nhất

Sự ham chơi của chàng trai 20 tuổi đã tạo nên sự bất lực của chàng trai 30 tuổi!

Sự bất lực của tuổi 30 đã làm nên sự bất lực của người 40 tuổi!

Không hành động ở tuổi 40 đặt nền móng cho sự thất bại ở tuổi 50!

Một thất bại ở tuổi 50 năm đã tạo nên một cuộc đời tầm thường!

Vậy thì cả cuộc đời bạn cứ như thế mà hết thúc rồi

Xin đừng lựa chọn an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ

Từ nhỏ chúng ta đã biết rằng nếu bạn chịu thương chịu khó, bạn sẽ trở thành người vượt trội.

Nhưng chúng ta lại bỏ qua một điều trong khi chúng ta đang làm việc chăm chỉ, thì những người khác cũng đang làm việc chăm chỉ.

Nhưng nếu chúng ta ngừng làm việc và giữ nguyên vị trí của mình, thì những người khác sẽ vượt qua chúng ta.

Nhưng điều đáng sợ hơn là trên thế giới …

Những người giỏi hơn chúng ta vẫn đang làm làm việc hơn chăm chỉ và nổ lực hơn chúng ta.

Vậy thì bạn có quyền gì để không nổ lực hết mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *