ĐỒNG TIỀN ???

ĐỒNG TIỀN ???

1. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những kẻ không có chúng.

2. Tiền không quan trọng, nhưng những vấn đề quan trọng đều được giải quyết bằng tiền.

3. Có tiền chưa chắc đã sung sướng nhưng không có tiền chắc chắn khổ.

4. Mất vài triệu năm con thú mới tiến hóa thành người. Nhưng chỉ cần vài triệu đồng, con người có thể hóa thành con thú.

5. Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng.

6. Đàn ông không có tiền như sói không răng.

7. Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo khổ.

8. Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.

9. Tiền bạc hoặc là phục vụ, hoặc là cai trị chủ của nó.

10. Nghèo không phải là điều xấu nhưng tốt hơn là nên che giấu nó đi.

11. Những người nói tiền không mua được hạnh phúc chẳng qua do họ không biết mua nó ở đâu.

12. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thì chớ mang ân tình ra nói.

13. Tiền không phải thước đo chính xác nhất để đánh giá con người. Nhưng hầu hết người ta lại sử dụng thước đo này.

14. Trong khoảnh khắc, tiền nói lên được nhiều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

15. Trên đời có những thứ tiền không thể mua được, nhưng không có tiền thì bạn chẳng mua được thứ gì cả.

16. Bây giờ người ta nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn. Mười năm sau, người ta sẽ nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn.

17. Tiền không thể mua được bạn bè, nhưng nó giúp bạn có ưu thế trước các đối thủ khác.

18. Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác.

19. Khi tiền đi trước thì mọi cánh cửa đều mở ra.

20. Bạn không mua được tình yêu, nhưng sẽ phải trả kha khá tiền để có được nó.

21. Chưa bao giờ tôi gặp một tình huống mà tiền chỉ làm cho câu chuyện tồi tệ đi.

ST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *