ĐỒNG CHÍ BORIS YELTSIN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐCS LIÊN XÔ THỨ 26, 1981

Ở đại hội Đảng Cộng Sản Liên Xô lần thứ 26, đồng chí Boris Yeltsin, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Sverdlovsk, đã có bài phát biểu trong phiên thảo luận về báo cáo của Tổng Bí Thư Leonid Brezhnev về nhiệm vụ trước mắt của ĐCS Lien Xô trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Boris Yeltsin đã ca ngợi những thành tích đã đạt được của Liên Xô trong con đường phát triển CNXH, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của ĐCS Liên Xô. Đồng chí Yeltsin cũng đã phát biểu một cách chi tiết về những ưu điểm, nhược điểm, thành tích và tiêu cực trong phát triển kinh tế ở khu vực của mình, tán thành đường lối lãnh đạo của Tổng Bí Thư Brezhnev.

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Yeltsin khẳng định lại sự trung thành của mình với ĐCS Liên Xô, với Liên Xô: “Không có mục tiêu nào cao cả hơn mục tiêu của ĐCS Liên Xô, không có điều gì cao quý hơn là cống hiến sức mạnh và tri thức của mình cho sự phồn vinh của Tổ Quốc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.