Đôi khi hi sinh cả mạng sống cũng không bằng cái đứa làm cho họa mi hót trở lại 

THÔ NHƯNG THẬT!!!

Dòng chảy sâu bít không bao giờ ngưng nghỉ, sóng sau dồn sóng trước, mới đây vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng đã phát ngôn một câu rất đáng để “Hội những người chơi chim” phải suy ngẫm: “Đôi khi hi sinh cả mạng sống cũng không bằng cái đứa làm cho họa mi hót trở lại”.

Sau khi chị phát biểu câu này, rất nhiều người, đặc biệt là các chị em muốn xin info của chị để tìm cách huấn luyện chim, vì chim nhà mình lâu nay cũng đang ủ rũ.

Những ai từng chơi chim có lẽ đều hiểu. Có những chú chim ở nhà không hé miệng nhưng đến cuộc thi lại hót vanh vảnh và ngược lại. Có lẽ ở môi trường, thời gian, địa điểm và chủ nhân khác nhau, bản năng của loài chim cũng khác nhau. Sứ mệnh của loài chim là mang lại thanh âm cho con người vui vẻ.

Có những chú chim ở người chủ này không hợp, nằm yên cả ngày trong lồng không cất tiếng, khi sang tay người khác lại líu lo cả ngày.

Thôi! Cuộc sống vô thường, cá hay chim cũng vậy. Cạnh ta ngày nào, vui ngày đó!

Cre: #KSC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *