ĐỌC XONG 10 CÂU NÀY, BẠN CÒN CHẦN CHỪ GÌ MÀ CHƯA NỖ LỰC HẾT MÌNH?

 1. Mỗi một người thành công, đều có một khoảng thời gian khó khăn. Đoạn thời gian đó, được trả giá bằng rất nhiều sự nỗ lực. Chịu đựng cô đơn và trống vắng. Không oán hận không kể khổ. Sau này khi nhắc lại, thậm chí đến bản thân cũng bị những ngày đó làm cảm động.
 2. Tất cả những gì mất đi đều sẽ được đền đáp bằng cái khác.
 3. Cuộc sống hiện tại có thể không phải là cuộc sống mà bạn mong muốn, nhưng nó chắc chắn là cuộc sống mà bạn đang tìm kiếm.
 4. Càng nỗ lực càng hạnh phúc.
 5. Không có ai giúp bạn, chứng tỏ bạn có thể tự mình làm.
 6. Đừng quên, bạn đã từng là người về nhất trong cuộc đua giành sinh mệnh.
 7. Cho dù đến một ngày tôi không còn gì trong tay, cũng không thiếu dũng khí bắt đầu lại.
 8. Nếu như bạn cảm thấy tủi thân, chứng tỏ bạn vẫn có giới hạn. Nếu như bạn cảm thấy mờ mịt, chứng tỏ bạn vẫn còn theo đuổi. Nếu như bạn cảm thấy đau khổ, chứng tỏ bạn vẫn còn sức lực. Nếu như bạn cảm thấy thất vọng, chứng tỏ bạn vẫn còn hy vọng. Xét trên cách nhìn khác, bạn mãi mãi không thể bị đánh bại, bởi vì bạn vẫn còn có chính bản thân mình.
 9. Mẹ nói: Không vui thì về nhà, mẹ luôn đợi con.
 10. Bố mẹ đã dốc sức như vậy, bạn có tư cách gì mà không cố gắng?
  Nguồn: YangZhuang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *