Dính vào kiện với Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Mọi người xem đây là bản thông báo của chị Giám Đốc Nhân Sự của công ty mình. Công ty TNHH Dalat Hasfarm, gởi vb xong bảo Sếp mình, không được cho mình đến VP làm việc kể từ ngày 11/05/2020. Vậy mà khi mình kiện ra tòa, giờ họ phản tố ngược lại mình: là tự ý nghĩ việc & bồi thường cho họ…Thật lòng khi đi tòa hơn nữa năm qua, giờ mình mới cảm nhận được luật pháp và người làm luật pháp ở VN là như thế nào khi người Lao Động bị xâm phạm…Thấy quá nhỏ bé và mong manh khi hị vun tiền ra để đi phía sau lý lẽ và tình người! Mong mọi người đọc, hiểu và cảm thông cho nhau khi số phận chung của người Lao Động bị hà hiếp như chúng ta hiện tại!

Bài đăng của bạn Nguyen Son

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *