ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT CẬU LÀM VỚI BẢN THÂN CẬU TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ LÀ GÌ?

Chúng ta trong nhiều mối quan hệ khác nhau, thường có xu hướng cân bằng lợi thế, cân bằng tiền nong, cân bằng giá trị của mình, và cân bằng cả tình cảm nữa đúng chứ?

Khi câu hỏi này xuất hiện trong đầu mình, mình chưa hề nghĩ đến việc mình đã cho đi nhiều hơn nhận lại trong một số mối quan hệ, nhường nhịn nhiều hơn là so đo thắng thua, hay chi trả nhiều hơn so với được chi trả. Bởi mình thường cố gắng cân bằng chúng, sẽ không có ai phải chịu thiệt thòi ở đây.

Rồi mình thấy, có một số mối quan hệ khiến mình thức muộn hơn, có mối quan hệ khiến mình đau đầu, mệt mỏi, có mối quan hệ vô cùng tốn kém, cũng có mối quan hệ khiến mình bỏ bê ngoại hình và cả tâm hồn của bản thân. Và kết quả của những mối quan hệ đó, lại chẳng có gì…

Dường như đó mới là điều tệ nhất, phải không?

Cho đi nhiều rồi sẽ được nhận lại

Nhường nhịn nhiều, rồi sẽ kiên nhẫn hơn

Có cầu, có tiêu, thì mới có cung, có kiếm

Thế nhưng, nếu không để ý đến bản thân, thì ai sẽ để ý đến mình đây?

“Điều tồi tệ nhất cậu làm với bản thân cậu trong một mối quan hệ là gì?”

– Là vì người khác, mà không tôn trọng chính bản thân mình.

Mình là lần đầu đến Trái Đất,

Chào cậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *