ĐIỀU GÌ LÀM NÊN HẠNH PHÚC? 

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà tâm lý học tích cực Sonja Lyubomirsky, mức độ hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc 50% vào di truyền, 10% vào hoàn cảnh sống và 40% vào các hoạt động có chủ ý của chúng ta.

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều có sẵn một mức độ hạnh phúc nhất định. Mức độ hạnh phúc này có xu hướng ổn định, không bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm sống của chúng ta. Điều này là do chúng ta được thừa hưởng tính cách từ cha mẹ, đặc biệt là ở tính khí và các nét tình cảm tiêu biểu.

Hoàn cảnh sống ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc của chúng ta bao gồm kinh nghiệm cá nhân, nghề nghiệp, sức khỏe, thu nhập, niềm tin tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, giới tính và các yếu tố địa lý.

Các hoạt động có chủ ý ảnh hướng tới 40% mức độ hạnh phúc của chúng ta, đó là các hoạt động nhận thức, hành vi và ý chí mà chúng ta chọn thực hiện.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta có thể hạnh phúc hơn?

Chúng ta có thể thay đổi đặc điểm di truyền hay không? Ở thời điểm hiện tại, đáng tiếc, đây là điều không thể. Ngay cả hoàn cảnh sống phần lớn cũng nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Nhưng những hoạt động có chủ ý lại có thể tạo ra những thay đổi lớn cho mức độ hạnh phúc của mỗi cá nhân.

Chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định được cách mà chúng ta tiếp nhận và xử lí các vấn đề trong cuộc sống. Từ đó khiến bản thân hạnh phúc hơn, tận hưởng cuộc sống hơn.

Bản dịch và hình ảnh: Camprehension

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *