Đế chế Khmer

Đế chế Khmer

Trong quá khứ đế chế này cũng từng là 1 thế lực hùng mạnh ở vùng Đông Nam Á lãnh thổ của họ bao trùm cả Lào, Thái Lan, miền Nam VN ngày nay, phía Bắc giáp với Đại Việt, nền văn minh Khmer huy hoàng trong quá khứ với những công trình kiến trúc vĩ đại Angkor Vat, Angkor Thơm, hệ thống thủy lợi tiên tiến, nền văn hóa đa dạng, phong Phú,…..ánh hào Quang trong quá khứ đã lụi tàn khi đế chế này vì một nguyên nhân nào đó đã không giữ được sự hùng mạnh như ban đầu…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *