Đây là một loại thực vật 32,000 năm tuổi đã các nhà khoa học Nga “hồi sinh vào năm 2012

Đây là một loại thực vật 32,000 năm tuổi đã các nhà khoa học Nga “hồi sinh vào năm 2012. Nó là Silene stenophylla, một loại cây hoa màu trắng có nguồn gốc từ Siberia. Hạt giống của cây bị chôn vùi khoảng 37,7 mét dưới lớp băng lạnh giá gần bờ sông Kolyma ở vùng Siberia. Silene stenophylla thuộc phân loại họ Cẩm chướng, phát triển phổ biến ở vùng Bắc Cực và vùng núi phía Bắc Nhật Bản.

Các nhà khoa học cho biết đây là hạt cây được tìm thấy có thời gian bị chôn vùi và tồn tại lâu nhất từ trước đến nay. Đội nghiên cứu đã dùng giá noãn của cây để trồng cây hoa trong chậu với môi trường kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng.

Việc “hồi sinh” Silene stenophylla đã tạo nên bước tiến mới trong quá trình nghiên cứu sinh học cổ đại và tạo tiền đề hồi được những chủng loại thực vật cổ đại đã bị biến mất.

Nguồn: History Cool Kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *