Đây là di ảnh của Đại tá, Liệt sĩ Trương Hồng Anh và người vợ trẻ

Anh là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 – Quân khu 5 đã hy sinh anh dũng trong khi chỉ huy đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế cao cả bên Campuchia.

Trong một trận chiến, khi xe của Đại tá Trương Hồng Anh đi ngược chiều với xe chở thương binh, anh bảo lái xe đi sang vệ đường, nhường đường cho xe chở thương binh. Không may, xe của anh đè vào một quả mìn chống tăng của Polpot cài ven đường…

Đại tá Trương Hồng Anh đã hy sinh khi mới 36 tuổi, là một trong những Sư đoàn trưởng trẻ nhất toàn quân hồi đó.

Cuộc đời quân ngũ của Đại tá Trương Hồng Anh chỉ gần 20 năm, nhưng đã 13 lần phong quân hàm từ Binh nhì lên đến Đại tá. Trung bình chỉ hơn một năm một cấp trong quân đội ít ai nhanh lên chức như thế. Khi mới 22 tuổi Trương Hồng Anh đã là Tiểu đoàn trưởng, 34 tuổi là Sư đoàn trưởng, 35 tuổi nhận quân hàm Đại tá. Sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh trẻ và thư sinh đến mức lính trong sư đoàn gặp anh tưởng thủ trưởng là giả danh đảo ngũ. Thay vì báo vệ binh bắt giữ anh đã khuyên giải mọi người ở lại. Khi biết đó là Sư đoàn trưởng thì mấy ông lính có tư tưởng đảo ngũ chỉ có nước răm rắp nghe theo.

Đại tá Trương Hồng được bổ nhiệm Sư đoàn trưởng hoàn toàn là do tự năng lực của mình. Anh nổi tiếng là người thông minh. Chỉ cần nhìn bản đồ một lần, là dẫn cả Trung đoàn đi trong rừng hàng chục cây số, đúng tọa độ cần đến. 

Rất tiếc cho một tài năng của Quân đội ta. Anh hy sinh khi còn quá trẻ. 

________

(Nguồn: Đặng Vương Hưng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *