ĐÂY ĐƯỢC XEM LÀ NGÀNH HỌC “BÙNG NỔ” CƠ HỘI VIỆC LÀM!

Theo khảo sát của VietnamSalary, nhìn chung vị trí việc làm ở lĩnh vực này có thu nhập tương đối cao.

Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 31 mẫu việc làm đăng tuyển tại một web site cho thấy, vị trí chuyên viên pháp lý có thu nhập trung bình là 18,5 triệu VNĐ/tháng với mức thấp nhất là 7 triệu/tháng và cao nhất là 46 triệu/ tháng.

Mức lương trung bình của người có từ 1-4 năm kinh nghiệm là 14,5 triệu VNĐ. Còn với các chuyên viên có từ 5-9 năm kinh nghiệm, lương trung bình là 23 triệu VNĐ.

Ở vị trí giám đốc pháp lý, lương trung bình 61 triệu/tháng với mức thấp nhất là 30 triệu/tháng và cao nhất là 150 triệu/tháng.

(Theo Tổ quốc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *