Đàn ông nên nhớ, cái gì cũng có cái giá của nó

– Lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp thì phải chấp nhận cô ấy tiêu xài.

– Lựa chọn một người phụ nữ biết kiếm tiền thì phải chấp nhận cô ấy không chăm sóc được gia đình.

– Lựa chọn một người phụ nữ chăm sóc gia đình thì phải chấp nhận cô ấy không biết kiếm tiền.

– Lựa chọn một người phụ nữ dũng cảm kiên cường thì phải chấp nhận sự cố chấp ngang bướng của cô ấy.

– Lựa chọn một người phụ nữ độc lập giỏi giang thì phải chấp nhận sự ngang ngược của cô ấy..

Chẳng có cô gái nào hoàn hảo cả, biết yêu biết chấp nhận nhau mới là điều hoàn hảo nhất.

Share: Phụ Nữ New

#bài_học_cuộc_sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *