Đại Tần Đế Quốc đã có phần 4: Kết thúc Sê ri với việc Tần Thủy Hoàng thống nhất

Đại Tần Đế Quốc đã có phần 4: Kết thúc Sê ri với việc Tần Thủy Hoàng thống nhất

Đại Tần Đế Quốc đã có phần 4: Kết thúc Sê ri với việc Tần Thủy Hoàng thống nhất 7 nước lập nên Triều Đại Phong Kiến Tập Quyền đầu tiên tại Trung Quốc.

GIỚI THIỆU SƠ QUA:
Đại Tần đế quốc (大秦帝国) là seri phim truyền hình chuyển thể từ bộ tiểu thuyết sử thi đồ sộ cùng tên của nhà văn Tôn Hạo Huy 孙皓晖 (1949 – ) miêu tả chi tiết về nước Tần thời Xuân Thu-Chiến Quốc cổ đại, từ 1 nước nhỏ suy yếu chuyển mình trỗi dậy thành 1 nước mạnh, cuối cùng đánh tan nước Sở hùng mạnh và thống nhất Trung Nguyên.

Là 1 cuốn bách khoa toàn thư lịch sử giai đoạn Chiến Quốc thật sự.

Có một điều thú vị nữa, là Tôn Hạo Huy đồng thời cũng chính là Tiến sĩ kiêm TRƯỞNG KHOA PHÁP LUẬT của Đại Học Tây Bắc (tỉnh Thiểm Tây),… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *