Cùng là 1 tảng đá

– Một nửa thì làm thành tượng Phật.
– Một nửa thì làm thành bậc thang.
Bậc thang không phục nên hỏi tượng Phật rằng:
” Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?”
Tượng Phật trả lời:
” Vì người chỉ chịu năm nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn !”
Nghe đến đây bậc thang ngậm ngùi im lặng…
—–
* Cuộc đời con người cũng vậy:
– Chịu được nhiều dao búa của cuộc đời, chịu được những đố kỵ oan trái sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn.
– Gánh vác được trách nhiệm, sứ mệnh thì cuộc đời mới có giá trị…
– Giá trị bạn tạo ra phải tạo giá trị , phúc lợi cho xã hội. Luôn nghĩ tới mọi người nhiều hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *