CỰC KHÓ KHĂN LÀ DẤU HIỆU CỦA THÀNH CÔNG

CỰC KHÓ KHĂN LÀ DẤU HIỆU CỦA THÀNH CÔNG

Có một nhà khoa học đã làm 188 lần thí nghiệm và cuối cùng phát minh ra một loại thuốc thần kỳ. Vì phát minh ra loại thuốc này mà ông được nhận giải Nobel.

Phóng viên hỏi ông: “Trong 188 lần thí nghiệm, lần thí nghiệm nào khiến ông cảm thấy đau khổ nhất?”

– Tất nhiên là lần thứ 187 – Nhà khoa học trả lời.

– Vậy lần thí nghiệm nào khiến ông cảm thấy vui vẻ nhất? – Phóng viên hỏi tiếp.

– Đương nhiên là lần 188, lần đã thành công đó. – Nhà khoa học mỉm cười trả lời.

– Xin ông hãy nói cho mọi người biết, trong khi sáng tạo ra phát minh này, điều ông tâm đắc nhất là gì? – Phóng viên lại hỏi tiếp.

Nhà khoa học nhắc lại: “Vậy đó, khi tôi đau khổ nhất, chính là lúc đã gần với vui sướng nhất. Đây chính là điều tâm đắc nhất của tôi”.

#: Khi khó khăn nhất, đừng nản, đó có khi lại chính là lúc bạn đã gần với thành công nhất. Thành công luôn luôn là vị khách đến ở phút cuối cùng!

_sưu tầm_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *