18-yeu-to-quan-trong-cho-cac-doi-phat-trien-doanh-nghiep-de-ho-tro-tang-truong-san-pham

18 Yếu tố quan trọng cho các đội phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ tăng trưởng sản phẩm

getty

Đạt được sự tăng trưởng sản phẩm ngay lập tức là mục tiêu hàng đầu của các công ty muốn nhận được lợi thế cạnh tranh. Các đội ngũ phát triển kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh sự tăng trưởng này bằng cách xác định và thực hiện các chiến lược tối đa hóa sự xâm nhập thị trường và thu hút khách hàng.

Dưới đây, 18 thành viên của Hội đồng Phát triển Kinh doanh Forbes chia sẻ những yếu tố quan trọng mà các đội ngũ phát triển kinh doanh có thể thực hiện để cải thiện sự tăng trưởng sản phẩm ngay lập tức. Sử dụng các chiến lược này có thể giúp các đội ngũ phát triển kinh doanh mở khóa các cơ hội mới và đẩy các tổ chức của họ đến sự tăng trưởng nhanh chóng và bền vững.

1. Đầu tư lại vào Tiếp thị Tăng trưởng và Tiếp cận Bán hàng

Hãy đảm bảo rằng bạn đang đầu tư lại vào tiếp thị tăng trưởng và tiếp cận bán hàng. Phát triển một doanh nghiệp không phải lúc nào cũng là một phương pháp từ trên xuống dưới. Tôi ở ngành SaaS, và thỉnh thoảng bạn có thể thấy sự chi tiêu bất đối xứng giữa các phân khúc. Quan trọng là nhớ rằng cho mỗi $1 bạn chi tiêu để phát triển doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ muốn đầu tư cùng một khoản vào tiếp thị. – Brandon Batchelor, ReadyCloud Suite

2. Thực hiện Mua lại Ngang hàng

Lĩnh vực các công ty ngang hàng sẽ là một liên minh tuyệt vời để thực hiện mua lại để tăng trưởng sản phẩm. Khi hiểu rõ văn hóa thị trường hợp nhất và phân chia, người điều khiển đúng sẽ được giao cho đội để dẫn đầu dự án mua lại với giá trị hợp lý. Đặc biệt, sẽ cần sự hỗ trợ của các công ty chuyên nghiệp để thực hiện nhanh chóng. – Gyehyon Andrea Jo, MVLASF

3. Sử dụng ChatGPT để Rút gọn Viết lách

ChatGPT là một thứ mà mỗi thành viên trong đội của chúng tôi đã bắt đầu sử dụng trong lĩnh vực bán hàng. Tại sao? Nhân viên bán hàng là những người nói nhiều, như tôi, và thường xuyên nói quá nhiều hoặc trong trường hợp này, viết quá nhiều. Viết email dài dòng của bạn và sau đó nhúng nó vào ChatGPT và nói, “Giữ các điểm chính
Chào mọi người,

Doanh nghiệp luôn cố gắng để tối ưu hóa sự phát triển của sản phẩm của mình. Để đạt được mục tiêu này, các đội phát triển doanh nghiệp phải áp dụng các yếu tố quan trọng nhằm tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 18 yếu tố quan trọng mà các đội phát triển doanh nghiệp cần để hỗ trợ tăng trưởng sản phẩm.

Đầu tiên, các đội phát triển doanh nghiệp cần nghiên cứu các yếu tố của thị trường để hiểu tốt hơn về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Các đội cần có các đề xuất phát triển cụ thể của khách hàng và các giải pháp sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu này.

Thứ hai, đội phát triển doanh nghiệp cần tạo ra một kế hoạch phát triển sản phẩm để hiểu rõ các bước thực hiện của sản phẩm. Kế hoạch này phải fata vào kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả tối ưu.

Thứ ba, đội phát triển doanh nghiệp cần tạo ra một dự án phát triển sản phẩm tốt hơn. Kế hoạch này phải định rõ tiến độ cụ thể của mỗi bước trong phát triển sản phẩm, kết quả dự kiến của từng bước và các dịch vụ bổ sung doanh nghiệp phải cung cấp.

Thứ tư, đội phát triển doanh nghiệp cần sử dụng những công cụ quản lý sản phẩm hiện đại nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thống kê sự thay đổi trong sản phẩm và dịch vụ của họ. Các công cụ này cũng cho phép doanh nghiệp luôn cập nhật và theo dõi khoanh vùng thị trường và thay đổi với biết bao nhiêu thông tin khác, giúp họ điều chỉnh các chiến lược phát triển sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả.

Thứ năm, các đội phát triển doanh nghiệp phải cố gắng xây dựng và hiện thực hóa một dịch vụ tốt hơn. Khách hàng thích trải nghiệm tốt hơn khi mua sản phẩm của bạn, và đây là một yếu tố quan trọng để giúp bạn tăng doanh số và phát triển.

Từ thứ sáu đến thập kỷ, các đội phát triển doanh nghiệp phải áp dụng các công nghệ hiện đại để ưu tiên và thực hiện các bước thực hiện sản phẩm. Công nghệ này sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình phát triển sản phẩm và giảm quy mô lãnh đạo và lập kế hoạch.

Thứ bảy, các đội phát triển doanh nghiệp phải tập trung vào việc áp dụng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *