Có thể sử dụng dấu vân tay của người đã mất cho các thiết bị điện tử ?


Dấu vân tay của mỗi người đều là độc nhất nên được sử dụng rất nhiều cho các giấy tờ quan trọng như: hợp đồng công việc, căn cước công dân,…. Và chính vì sự độc nhất đó mà dấu vân tay của mỗi người cũng được sử dụng làm mật khẩu điện thoại.


Nhưng trong một số trường hợp tại sao khi sử dụng dấu vân tay của nạn nhân đã qua đời để mở các thiết bị điện tử cá nhân của họ lại không khả thi?

Điều này là do hầu hết các điện thoại thông minh nhận dạng vân tay thông qua khả năng dẫn điện của ngón tay. Tất cả chúng ta đều có một dòng điện nhỏ chạy trong cơ thể. Khi chạm ngón tay vào phần quét vân tay của điện thoại, chỉ có vân tay của chúng ta chạm vào mà thôi, còn các rãnh ngón tay thì không.

Dòng điện từ các đường vân sẽ chạm vào và các tụ điện cực nhỏ (thiết bị lưu trữ điện tích) sẽ lưu lại những điện tích này rồi tái lập thành một hình ảnh chi tiết. Nhưng khi con người chết đi, các tế bào sẽ dừng hoạt động và dòng điện này sẽ biến mất dần khiến cho chúng ta không thể mở khoá điện thoại bằng vân tay được nữa. Tuy nhiên, bao lâu sau khi chết thì dòng điện này biến mất hoàn toàn vẫn còn là một ẩn số.


Bumble Science

Leave a Reply

Your email address will not be published.