CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: KHOA HỌC CHỨNG MINH MANG THAI CÓ THỂ KHIẾN “HAO HỤT CHẤT XÁM”

LÝ DO NHIỀU CHỊ VỢ HAY NÃO CÁ VÀNG ?

Theo một nghiên cứu mới đây, mang thai có thể dẫn đến những sự thay đổi nổi bật trong não bộ phụ nữ, bao gồm những thay đổi về chất xám và các vùng có liên quan đến nhận thức bản thân.

Được biết, nghiên cứu này được thực hiện tại Hà Lan. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành theo dõi 80 phụ nữ không mang thai khi bắt đầu nghiên cứu và cũng chưa từng sinh con trước đây.

Trong quá trình theo dõi, 40 phụ nữ trong số này đã mang thai. Tất cả đối tượng nghiên cứu đêu được quét não tại nhiều thời điểm khác nhau, bao gồm ngay sau khi sinh và một năm sau khi sinh.

Theo kết quả của nghiên cứu, những phụ nữ có thay đổi lớn trong vùng não đã đề cập cho biết họ cảm thấy gắn bó hơn và thích thú hơn khi tương tác với con, so với những phụ nữ có sự thay đổi ít.

Theo VTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *