Có thể bạn chưa biết: Bức tranh Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán được treo ở Casino có nhiều khách Trung Quốc!

Theo một mem Beat ở Campuchia cho biết, đây là một Casino hợp pháp do người Việt làm chủ. Bức tranh miêu tả trận thủy chiến Bạch Đằng lịch sử được đặt ở sảnh lớn, ngoài ra còn có các bức tượng của danh tướng Đại Việt thời xưa được đặt ở ngoài.

Ngoài niềm tôn kính với các bậc anh hùng, nhiều người còn nói vui Casino có phần lớn là khách Trung Quốc này đặt tranh và tượng như vậy có ý kiểu “Vào đây chỉ có trắng tay, về không còn mảnh giáp” 🐧

Cre: #BeatVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.