Có nhà trị liệu nào đã nói điều gì khiến bạn cực kỳ bất ngờ chưa?Kate Scott,Hãy

Có nhà trị liệu nào đã nói điều gì khiến bạn cực kỳ bất ngờ chưa?Kate Scott,Hãy

Có nhà trị liệu nào đã nói điều gì khiến bạn cực kỳ bất ngờ chưa?

Kate Scott,
Hãy chạy máy rửa bát hai lần.
Khi tôi trải qua một trong những thời kỳ đen tối nhất (về tinh thần) trong cuộc đời, có nhiều sáng tôi nằm trên giường mà không thể gượng dậy được. Vô hồn và cạn kiệt, tôi chỉ suýt soát trèo lên được khỏi cái hố.
Tôi theo trị liệu một tuần một lần, và vào một buổi nọ, tôi thực sự trống rỗng đến độ ‘chẳng còn gì để nói’. Anh bác sĩ trị liệu hỏi về tình hình tuần vừa rồi của tôi, và liệu tôi thực sự không có gì để nói sao.
“Chị đang khó khăn với điều gì?” anh hỏi.
Tôi làm một cử chỉ tay vô thưởng vô phạt và nói “Thì…..Đời.”
Không hài lòng với câu trả lời, anh ấy nói “Không không, chính xác thì… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *