CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI VỪA CỤC SÚC VỪA DỊU DÀNG

1. Mấy đứa kiểu này thường có xu hướng cục súc trong sự dịu dàng, có nghĩa là cái giọng nói, cử chỉ đều dịu dàng nhưng lời nói thì cục vl.
2. Bình thường thì rất nhẹ nhàng, nhưng miễn có ai đụng trúng chỗ quạu là lòi cục súc ra.
3. Nhờ mấy đứa kiểu này cái gì, tụi nó đều rất cộc, miệng đéo ngừng chửi, nhưng vẫn lo đi giúp mình làm cho thật nhanh.
4. Miệng ch.ửi thề nhưng hay động lòng trắc ẩn, dễ đồng cảm, dễ tin người.
5. Rất thường xuyên nói mấy lời chua ngoa đanh đá, tưởng nó ác lắm, chứ thật ta tụi này lương thiện vl.
6. Nói chuyện thì như mẹ Cám, còn hành động thì như cô Tấm bước ra từ quả thị.
7. Mấy đứa kiểu này thường sẽ càng cục súc hơn mấy đũy bạn thân, sẽ không bao giờ nói mấy lời sến sẩm, nhưng trong lòng iu pạn vkl.
8. Kiểu như dù cho tính tình có cục súc đến đâu thì cái sự dịu dàng vẫn lòi ra để xoa dịu mọi người.
9. Chỉ thể hiện sự cục súc qua lời nói chứ hổng cục súc bằng hành động nổi, dịu dàng khoan thai quen rồi.
10. Nhiều lúc suy nghĩ, cảm thấy chắc cái sự dịu dàng tiềm ẩn bên trong của mình là được tạo hoá ban cho để dung hoà với cái miệng hay cục của mình.
11. Ai cũng dzậy, có cục súc thì cũng phải có chút dịu dàng, chứ cục súc không thì ai rảnh đâu mà chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *