CÓ LOẠI KHÍ NÀO NGÀY CÀNG HIẾM KHÔNG?

A: Sean Kernan

Heli có khá nhiều công dụng trong đời sống ngoài việc làm bóng bay ra, như được sử dụng trong các thiết bị MRI (Magnetic resonance imaging – chụp cộng hưởng từ) và các công nghệ khác.

Loại khí này không thể sản xuất nhân tạo được, nhưng nó lại có xu hướng bay lên cao và thoát khỏi bầu khí quyển, đây cũng là lý do mà quân đội đang tiết kiệm loại khí này.

Gần đây người ta đã tìm được khoảng một nghìn tỷ lít khí Heli ở dưới một ngọn núi lửa ở Tanzania. Khí Heli ở đây bắt nguồn từ Uranium phân rã, đây là vấn đề vì sẽ phải mất vài tỉ năm chúng ta mới có thể khai thác được mỏ quặng Uranium này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *