Cơ hội không đến thường xuyên

“Cơ hội không đến thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rớt xuống, hãy lấy xô ra để hứng ch…

“Cơ hội không đến thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rớt xuống, hãy lấy xô ra để hứng chứ đừng dựng một con đê để chắn nó.”
“Nỗi sợ hãi lan rộng là bạn của ta bởi nó đem đến cho ta cơ hội mua với mức giá hời.”
“Dù là vớ hay cổ phiếu, tôi thích mua hàng hóa chất lượng khi chúng giảm giá.”
“Chúng tôi chỉ đơn giản là hãy sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *