Có ai có “câu nói thay đổi cuộc sống “của riêng mình không ? có thể chia sẻ cho tôi …

Có ai có “câu nói thay đổi cuộc sống “của riêng mình không ? có thể chia sẻ cho tôi …
Có ai có “câu nói thay đổi cuộc sống “của riêng mình không ? có thể chia sẻ cho tôi được không ? Cám Ơn nhiều !
Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: “Có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu”. Cho nên:

Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc.

Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện.

Bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm.

Xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ.

Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *