Có 1 kiểu người “Sao cũng được!”

Có 1 kiểu người “Sao cũng được!”

1. “Đi ăn không?” – “Sao cũng được.”
“Ăn ở đâu?” – “Đâu cũng được.”
“Thích ăn gì?” – “Cái nào cũng được.”
Nói chung là rất ngại lựa chọn, phần lớn là nghe theo ý của người khác.
2. Có người yêu cũng được, không có cũng được, không quan trọng lắm.
3. Thường là người hiền lành, dễ tính, an phận.
4. Rất khó từ chối người khác.
5. Thích sự bình yên, ghét mấy cái màu mè.
6. Thích ru rú ở nhà hơn là đi chơi.
7. Lười thay đổi, thích để mãi 1 kiểu tóc, nghe mãi 1 bài hát, ăn mãi một món, đến mãi 1 quán quen, dùng mãi 1 chiếc điện thoại,… và thích mãi 1 người.
8. Bình thường rất lười, đột nhiên một hôm rất chăm, dọn dẹp nhà cửa, học bài làm bài,… rồi lại tiếp tục lười.
9. Khá nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh, tâm hồn bay bổng mộng mơ.
10. Ít nói, tính cách nhạt nhẽo, ngại chủ động bắt chuyện với người lạ.
Bạn nghĩ ngay tới ai ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *