Chuyện những người Annam ở Paris hay sự thật về Đông Dương(Phan Văn Trường)Khi đ

Chuyện những người Annam ở Paris hay sự thật về Đông Dương(Phan Văn Trường)Khi đ

Chuyện những người Annam ở Paris hay sự thật về Đông Dương

(Phan Văn Trường)
Khi đọc cuốn sách này, ngoài những thông tin bổ ích mà mình thu lượm được về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động của đất nước, thì những gì mà cụ Phan Văn Trường (sau đây viết tắt là PVT) viết về cụ Phan Châu Trinh (sau đây viết tắt là PCT) – người bạn, người cùng chiến tuyến với cụ trong một thời gian dài – đã khiến mình băn khoăn. Đây là cuốn hồi ký mà cụ PVT xuất bản nhiều kỳ trên tờ báo Chuông Rè từ tháng 11 năm 1925 đến tháng 3 năm 1926, cũng là thời gian mà cụ PCT lâm bệnh nặng và qua đời nên cụ khó có thể phản biện những thông tin của cụ PVT đã viết ra.
Mình xin lược trích ra đây một số đoạn trong chương hồi… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *