CHUYÊN MỤC LẤY VỢ VUI LẮM =))

Lấy vợ mà vợ thích ăn uống tạm bợ cơm hàng cháo chợ là việc của vợ =))) Mình thích bày vẽ mình phải tự lăn vào bếp là đúng rồi, không kêu ca, lấy vợ thật tuyệt =))))

Nguồn: Tuan Anh Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *