CHUYỆN HỌC PHÍ

Các cậu có thường thấy áy náy mỗi lúc thông báo học phí cho bố mẹ không? Tớ thì có.

Trường tớ mới có thông báo đóng học phí học kỳ 2, tớ bảo với mẹ. Mẹ bảo để mẹ kiếm còn tớ cứ lo học đi, lần nào mẹ cũng bảo vậy, nhưng tớ biết đằng sau câu nói đó là cả 1 gánh nặng.

Gia đình tớ bình thường, không dư dả, nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện ăn học tốt nhất và dành rất nhiều tình yêu cho tớ. Chắc bởi thế nên lớn lên tớ rất thương bố mẹ. Tớ chỉ mong mình học thật nhanh để bố mẹ đỡ vất vả.

Viết đến đây tự dưng nhớ bố mẹ, tớ phải gọi về nhà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *