Chuyện bên lề các công ty

Chuyện bên lề các công ty

Trong Cv, bạn giới thiệu như thế nào về nơi mình được đào tạo? Hay chỉ là những dòng cụt lủn tên trường, thời gian đào tạo, chuyên ngành?
Các Hr có đánh giá và biết được các kỹ năng cơ bản được đào tạo qua các trường đại học? Hay chỉ biết sơ sơ ngoại thương thì năng động, kinh tế quốc dân tư duy tốt, học viện tài chính thì cẩn thận, ….
Thực sự ấn tượng với cách bạn ấy giới thiệu về ngôi trường đại học của bạn ấy.
Các bạn sinh viên mới ra trường có hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều có thể học tập cách viết giới thiệu về trường đh của mình nhé.
P/s:
T1: mình k bàn về phần lỗi chính tả trong đoạn trên.
T2: cách viết về học vấn các bạn nói thì Cv nào cũng viết thế 100 cái thì 101 cái viết ngắn gọn như vậy, khác biệt ở đây là gì?
T3: đang đề cập đến việc các bạn sv chưa có kn gì, thành tích hoạt động cũng k, clb cũng k tham gia mà ghi vắn tắt như mấy bạn dưới cmmt?
Mình từng nhận rất nhiều Cv của mấy e đó ngoài vài cái đề mục ra nội dung thì trống không, không có gì để người ta hỏi ấy chứ.
T4: ý post này muốn đề cập vấn đề khi không có cái gì nổi bật, mà muốn thể hiện kỹ năng thì các bạn có thể viết giới thiệu ngắn gọn về các kn mình đã từng được đào tạo trong trường.
Các bạn học xong còn không nhớ thầy cô đã trang bị gì, ra trường vứt bằng đại học đi và hay nói câu “bằng làm cái gì, t ra trường đi xin việc chưa còn dùng đến bao giờ” thì nên suy nghĩ lại, mình đã sử dụng bằng đó đúng cách hay chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *