CHÚNG TA KHÔNG THỰC SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI NẾU CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO YÊU MỘT NGƯỜI.

Tôi chỉ trải nghiệm những mối quan hệ với người khác giới, nên khó có thể khẳng định bản thân là chuyên gia về những mối quan hệ đồng tính. Tuy nhiên, khi đọc được những điều này trong “Sống trong ánh sáng” tôi quả thực có cảm giác sâu sắc rằng ở mức độ tâm linh, những mối quan hệ đồng tính và lưỡng tính là bước chuyển đầy mạnh mẽ của một số người, nhằm tìm ra con người thật của chính mình.

“Hai người phụ nữ dường như cảm thấy được gắn kết với nhau một cách sâu sắc, điều họ vốn không tìm được ở đàn ông. Hai người phụ nữ dùng mối liên kết nữ tính trực giác để tạo ra nền tảng vững chắc và môi trường an toàn, trong đó, mỗi người có thể thực hành quá trình tạo nên người đàn ông trong mình. Họ hoàn toàn phản chiếu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình trở nên toàn vẹn và cân bằng.

Một người đàn ông đôi khi tìm kiếm bạn đời là một người đàn ông khác có tính nam mạnh mẽ, điều anh không thể tìm được nơi một người phụ nữ. Anh cũng có thể tìm một người đàn ông khác làm chỗ dựa, hỗ trợ mình hướng vào khám phá bản ngã nữ tính mà không cần cảm thấy mình phải hoàn thành vai trò đàn ông kiểu cũ đã thành khuôn mẫu.”

______

Tôi tin rằng chúng ta dần sẽ thôi không phân loại bản thân và những mối quan hệ bằng những nhãn đặc biệt, như đồng tính, dị tính, hay đại loại.Tôi cho rằng mỗi người là một thực thể độc đáo có cách thể hiện tự nhiên. Tôi nghĩ ngày đẹp nhất sẽ là khi chúng ta không còn nói về chuyện cong hay thẳng – sẽ không còn là ‘đám cưới đồng tính’, chỉ còn là ‘đám cưới’. Không phải là ‘hôn nhân đồng tính’, mà chỉ là hôn nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *