“Chúng ta đều sợ trưởng thành”

Trong thế giới vội vã, đôi khi người ta quên mất việc phải lớn lên. Trưởng thành không chỉ là quá trình lớn lên về mặt thể xác. Đó còn là quá trình đấu tranh dai dẳng trong tâm thức. Trưởng thành chính là học cách buông bỏ, chấp nhận hiện thực, để lí trí dẫn dắt nhưng vẫn giữ được sức nóng của con tim.

Trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp, chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ, nhưng cũng đừng vì khó khăn mà bỏ đi những cố gắng đã từng, dẫu không có ai cổ vũ, cậu vẫn mãi tuyệt vời vì tất cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *